Danh bạ doanh nghiệp, hợp tác xã huyện Hữu Lũng

Danh bạ địa chỉ, số điện thoại liên hệ của 107 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2014 được đăng tải trênCổng TTĐT huyện Hữu Lũng. Mời các bạn tham khảo:

Số

TT

Tên

Số ĐT

Địa chỉ

1

Công ty TNHH Hồng Phong

025.3727.923

0972.898.888

Kai Kinh, Hữu Lũng

2

Công ty TNHH Yên Vượng

025.3827.805

0915.487.506

0912.158.943

An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng

3

Công ty TNHH Hải Cung

025.3828.225

0982.843.158

Thôn Địa Phận, Đồng Tiến, Hữu Lũng

4

Công ty TNHH XDTM Hiền Tuyết

025.3826.456

0913.285.620

Xóm Gai Sơn Hà, Hữu Lũng

5

Công ty TNHH Hoàng Khánh

025.3825.227

0914.568.049

Dốc Mới, Sơn Hà, Hữu Lũng

6

Công ty TNHH 1 TV Giang Giang

025.3825.520

0986.668.339

0976.548.525

Tân Mỹ II, Thị trấn Hữu Lũng

7

Công ty TNHH 1 TV Tân Hoa

025.3299.662

0912.780.899

Tân Hoa, Hồ Sơn, Hữu Lũng

8

Công ty TNHH 1 TV An Tài

025.3727.916

Ba Nàng, Kai Kinh, Hữu Lũng

9

Công ty TNHH XDTM Linh Vũ

025.3825.045

An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng

10

Công ty TNHH Phượng Hoàng

025.3825.226

0986.477.168

Tân Mỹ I, Thị trấn Hữu Lũng

11

Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Long

0913.276.577

Đồng Ngầu, Cai Kinh, Hữu Lũng

12

Chi nhánh Công ty TNHH phước Hậu C.P.T

025.3828.998

01634.217.052

Lân Luông, Đồng Tiến, Hữu Lũng

13

Công ty cổ phần XDHTKT Trần Mai

025.3727.241

0979.800.649

Na Hoa, Sơn Hà, Hữu Lũng

14

Công ty cổ phần Võ Nói

025.3825.794

0913.079.411

Đá Bia, Đồng Tân, Hữu Lũng

15

Công ty cổ phần Minh Sơn

025.3825.930

0913.285.630

Cã Ngoài, Minh Sơn, Hữu Lũng

16

Công ty cổ phần Xây dựng & Thương mại An Sơn

01238.563.188

0913.341.064

Tân Hoà, Thị trấn Hữu Lũng

17

Công ty Cổ phần Đông Phong

025.3729.087

0972.898.888

Ba Nàng, Kai Kinh, Hữu Lũng

18

Công ty CP Lâm sản Thịnh Lộc – SHINEC

025.3502.315

0947.833.939

Tân Thành, Đồng Tân, Hữu Lũng

19

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Gia Long LQ

025.6271.172

0915.487.594

Tân Mỹ II, Thị trấn Hữu Lũng

20

Chi nhánh III Công ty CP XNK Đạt Anh

025.3729.555

01232.996.999

Núi Đồng Bà Ký, Yên Vượng

21

Công ty TNHH Thịnh An Bình

025.3826.836

0123.298.088

Thôn Ba nàng  Kai Kinh, Hữu Lũng

22

DNTN Như Tuấn

025.3825.111

Dốc Mói 2, Sơn Hà, Hữu Lũng

23

DNTN Xăng đầu Nguyễn Văn Quyển

025.3828.710

0986.301.657

Phổng, Vân Nham, Hữu Lũng

24

DNTN Thanh Huyền

025.3825.097

0916.755.844

Tân Lập, Thị trấn Hữu Lũng

25

DNTN XD Lâm Tùng

025.3826.417

0912.099.729

An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng

26

DNTN Quân Vĩnh Lộc

025.3729.058

3825.684

01234.656.888

Tân Mỹ II, Thị trấn Hữu Lũng

27

DNTN Duy Cường

025.3725.029

0973.906.948

Gốc Sau, Yên Vượng, H.Lũng

28

Công ty CP  Trường Sơn

025.3825.826

0975.633.336

Khu Tân Mỹ 2, TT Hữu Lũng

29

DNTN Hoàng Hà

025.3825.077

0983.135.226

Khu Tân Mỹ 2, TT Hữu Lũng

30

DNTN Chung Kiên

025.3826.825

0979.537.581

Khu A, Tân Mỹ,  Hữu Lũng

31

DNTN An Lộc

025.3829.318

01683.236.580

Cổng Vàng, Bến Lường, Minh Sơn

32

HTX khai thác SXKDVL Na Hoa

025.3826.334

0915.035.746

Na Hoa, Sơn Hà, Hữu Lũng

33

HTX Xây dựng và Môi trường

0912.245.710

An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng

34

Công ty Cổ phần Hoàng Giang Phượng

025.3826.774

0986.477.168

Thôn Dốc Mới I- Xã Sơn Hà

35

Công ty TNHH 1 TV Minh Thành

01654.099.989

0949.230.151

Xóm Hố Mười, Xã Minh Sơn

36

Công ty TNHH 1 TV Hữu Nghị

0949.052.866

Khu An Ninh, TT Hữu Lũng

37

Công ty TNHH 1 TV Lan Quân

025.3825.715

0986.675.860

Khu Tân Mỹ I, Thị trấn Hữu Lũng

38

Công ty TNHH 1 TV Hoà Vân

0985.462.766

Thôn Tân Thành- Đồng Tân

39

DNTN TM Toàn Gia

01687.012.420

Khu An Ninh, TT Hữu Lũng

40

Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Hương Sen

025.3726.666

0982.127.299

Khu An Ninh, TT Hữu Lũng

41

CT TNHH Oanh Sơn

025.3825.131

0982.825.131

Số 82 Đ.Bắc Sơn, Khu An Ninh

42

Công ty CP SX Việt Anh (Công ty Đa Hình)

025.3825.078

Số 222, Đ Chi Lăng, TT Hữu Lũng

43

Công ty TNHH 1TV Tiến Tâm

0912.618.068

Thôn Cã Ngoài, Xã Minh Sơn

44

Công ty CP Khánh Băng

0985.090.488

Thôn Đồn Vang, Xã Minh Sơn

45

Công ty TNHH 1TV Hiếu Hằng

0912.207.123

Thôn Đồng Ngầu, Xã Cai Kinh

46

Chi nhánh Công ty CP Đầu Tư Sơn Phú

025.3828.842

Thôn Địa Phận, Xã Đồng Tiến

47

Công ty TNHH Nhật Tiến

0913.285.663

Thôn Gốc Me, xã Đồng Tân,  Hữu Lũng

48

Chi nhánh Công ty TNHH Long Hà tại Hữu Lũng

0904.050.588

Thôn Phổng Xã Vân Nham

49

Công ty TNHH SX & DV Thương Mại Nhị Hà

0983.830.688

Thôn Tân Thành- Xã Đồng Tân

50

Công ty TNHH Xây Dựng 389

0982.111.933

Thôn Gốc Me, Xã Đồng Tân

51

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Linh

025.3828.703

Thôn Lân Luông, Đồng Tiến

52

Công ty TNHH MTV Hồng Vũ

025.3727.191

01626.400.762

Thôn Na Hoa, Sơn Hà

53

Chi nháng Công ty TNHH TM Hồ Vĩnh Lợi

0913.808.067

Thôn Nà Lim, Xã Minh Sơn

54

Công ty TNHH Huy Bộ

025.3825.176

Khu An Ninh, TT Hữu Lũng

55

Công ty TNHH MTVSX Và KD rượu bia Shochu

01688.376.932

Xóm Đồn Vang, Xã Minh Sơn

56

Công ty TNHH MTV cơ khí XD Hải Hà

0983.079.776

Khu An Ninh, TT Hữu Lũng

57

Công Ty TNHH Thịnh Vượng Lạng Sơn

0913.299.829

Thôn Rừng Cấm, Hoà Lạc

58

Công Ty TNHH Đăng Minh.GM

0912.101.221

Thôn Gốc Me, Đồng Tân

59

DNTN Quê Đạo

0985.289.629

Thôn Rừng Domg, xa Đồng Tân

60

Công ty CP Khai thác khoáng sản Đồng Phú

025.3828.941

0982.501.555

Thôn Lân Luông, Đồng Tiến

61

Công Ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại  Điện máy Lạng Sơn

025.3825.173

Số 38, đường Ba Đình

62

Công ty CP rượu bia Bình Minh Lạng Sơn

0977.559.829

Số 10, đường Lý Thái Tổ, P Đông Kinh

63

Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ thương mại Phú Sơn

0983.447.658

Thôn Na Hoa, xã Hồ Sơn

64

Công ty CP Khai thác đá Đồng Tiến

025.3828.929

0913.523.447

Thôn Lân Luông, Đồng Tiến

65

Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Nhật Quang

0913.037.152

Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh

66

Công Ty TNHH Chung Quân 686

0984.217.928

Thôn Rừng Dong, Đồng Tân

67

Mỏ Đá Lân Cần, Chi nháng Công ty CP Thiết bị và Môi trường P.T

025.3828 968

01634.217.025

Thôn Đồng Hoan, Xã Minh Tiến

68

Công ty TNHH MTV Than Lửa Hồng

0983.768.378

Xóm Sơn Hồ, Xã Hồ Sơn

69

Công ty TNHH Mạnh Hà Lạng Sơn

025.3825.459

Số nhà 01 ngõ 33 đường Kim Đồng, khu Tân Mỹ I TT

70

Công ty TNHH MTV Minh Đức 68

097.504.6779

Đường Chi Lăng, Khu Tân Mỹ I

71

Công ty TNHH MTV Cẩm Lâm

025.3826.988

0972.088.110

Xóm Tân Thành, Xã Đồng Tân

72

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp An Phú Hữu Lũng

025.3502.314

Thôn Na Hoa, xã Sơn Hà

73

Công ty TNHH MTV Lắp đặt và Thương mại Xuân Tùng

0913.298.336

Đường Bắc Sơn, TT Hữu Lũng

74

Công ty TNHH Kinh doanh xe máy Thuyết Hải

025.3825.246

0986.182.838

Số 2 đường Chi Lăng T Tran hữu lũng

75

Công ty TNHH MTV Nam Phong Lạng Sơn

0945.390.313

Số 02, ngõ 379, đường Chi Lăng

76

HTX Sản Xuất – Chế biến – Kinh doanh tổng hợp Nông – Lâm sản Bến Lường

0916.305.138

Thôn bến Lường-Minh Sơn-hữu lũng

77

Công ty TNHH MTV Thạch Kỳ Viên

0913.094.523

Xóm Tân Thành-Xã Đồng Tân-Huyện Hữu Lũng

78

Nhà máy gạch Hải Sơn – Chi nhánh Công ty TNHH Hải Sơn Tại Lạng Sơn

025.3829.688

0973.668.688

Thôn bến Lường-Minh Sơn-hữu lũng

79

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Mai Gia

025.3729.156

0912.202.682

Số 285 đường Chi Lăng, khu Tân Mỹ II

80

Công ty TNHH Lâm sản GP Việt Nam

090.4175.620

Thôn Hố Vạng-Xã Minh Tiến-Huyện Hữu Lũng

81

DNTN vàng bạc Hải Hạnh

098.294.838

Số 15, đường Chi Lăng, khu An Ninh

82

DNTN vàng bạc Kim Huyền

0983.203.150

025.3825.234

Số 49, đường Chi Lăng, khu An Ninh

83

Chi nhánh Công ty CP Xây dựng – Thương mại và xuất nhập khẩu tổng hợp – Lạng Sơn

025.3828.979

0912.425.182

Xã Đồng Tiến-Huyện Hữu Lũng

84

HTX Nông nghiệp Tân Mỹ

01697.772.555

Khu Tân Mỹ 1, TT Hữu Lũng

85

Công ty CP Mỏ đá Đèo Phiếu

0912.247.280

Thôn Sơn Đông-Xã Yên Vượng-Huyện Hữu Lũng

86

DNTN vàng bạc Mằn Liên

025.3825.070

Số 01, đường Tôn Thất Tùng-Hữu Lũng- Lạng Sơn

87

HTX Sản xuất – Dịch vụ nông nghiệp Yên Thịnh

01229.381.563

Thôn Làng- Yên Thịnh Hữu Lũng- Lạng Sơn

88

Công ty TNHH Thương mại Vĩnh Hoa

0989.318.331

Thôn bến Lường-Minh Sơn-hữu lũng

89

DNTN Hồng Phát Lạng Sơn

0909.599.168

Khu Tân Mỹ II-Thị trấn Hữu Lũng

90

Chi nhánh Cấp nước Hữu Lũng – Công ty CP  Cấp thoát nước Lạng Sơn

025.3825.359

0989.291.531

Số 6, ngõ 107, đường Bắc Sơn-Hữu Lũng-LS

91

DNTN Vạn Tâm Nhất Sơn

01668.280.258

Thôn Toàn Tâm-Vân Nham- Hữu Lũng-Lạng Sơn

92

Công ty TNHH MTV Hồng Đạt Việt Nam

0909.599.168

Thôn Bến Lường, Xã Minh Sơn

93

Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất – xuất nhập khẩu ánh Lửa Việt tại Lạng Sơn

0908.310.009

Thôn Sẩy Hạ-  Xã Đồng Tân Huyện Hữu Lũng

94

Công ty TNHH MTVThương mại và Xây dựng Điện Ame

0974.400.989

Thôn Cã Ngoài – Minh Son Huyên Hưu Lũng

95

DNTN Trung Thơ

025.3825.094

0912.304.704

Đường Xương Giang Khu An Ninh

96

Công ty CP Xây dựng Hoa Vinh

0976.177.716

0987.504.919

Khu Tân Mỹ II

97

Công ty TNHH MTV Hoàng Vũ

0972.219.866

Văn Miêu Minh Sơn

98

Công ty TNHH MTV Tân Thịnh KBG

0984.244.589

Xóm chùa xã Yên Thịnh Hữu Lũng

99

Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sen Tại Lạng Sơn

0908.310.009

Thôn Sẩy Hạ, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng

100

Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hữu Lũng

0912.197.192

Xõm Bé xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng

101

Công ty CP Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Hà Nội TC – Văn Phòng

0903.238.222

Thôn Na Hoa, xã Sơn Hà

102

Chi nhánh Công ty CP Ngân Sơn tại Hữu Lũng

0913.058.852

Đương Bắc Sơn – Khu cầu 10 – TT HL

103

Công ty Hóa chất Vĩnh Thịnh

025.3825.058

0913.523.463

Số 01- Hoàng Đình Kinh- Tân Mỹ II- TT Hữu Lũng

104

Công ty CP xi măng ACC-78

025.3825.200

0912324306

Đông Tân – Hữu Lũng

105

Xí nghiệp đá Cai Kinh- Công ty Xi măng Bắc Giang

0979.850.711

Xã Cai Kinh – HL

106

Công ty CP Thương mại Hữu Lũng

0982.701.788

Khu An Ninh- TT HL

107

Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Đông Bắc

0912.057.025

Khu Tân Hòa -TT HL

 

Nếu bạn có thắc mắc hay bổ sung, góp ý về Danh bạ xứ Lạng, vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ: mienbiengioi@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.