Hội đền Kỳ Cùng – Tả Phủ

Một trong ba lễ hội có quy mô lớn nhất thành phố Lạng Sơn (Lễ hội Nhị – Tam Thanh, Lễ hội Chùa Tiên và Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ), Lễ hội đền Kỳ Cùng – Tả Phủ bắt đầu từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng hàng năm. Theo đó các hoạt động chính chủ yếu diễn ra trong hai ngày 22 và 27 với lễ khai hội và lễ tế tạ ơn.