Khu di tích lưu niệm Hoàng Văn Thụ

Đồng chí Hoàng Văn Thụ (1909-1944) là một nhà cách mạng, một chiến sỹ cộng sản kiên trung, xuất sắc của Đảng Cộng Sản Việt Nam. ông sinh tại thôn Phạc Lạn, xã Nhân Lý, Huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Từ nhỏ đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1928 Hoàng Văn Thụ cùng các người bạn thân: Lương Văn Tri, Đoàn Tho sang Trung Quốc tìm đường cứu nước. Năm 1930, ông trở về huyện Văn Uyên (cũ) xây dựng phong trào, thành lập chi bộ Đảng Cộng Sản Đông Dương đầu tiên ở Lạng Sơn và dần dần được mở rộng đến Bắc Sơn, Tràng Định. Đến năm 1938, ông được phân công phụ trách Xứ uỷ Bắc Kỳ, tiếp đó đảm nhận trọng trách là Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ. Năm 1941, ông được bầu vào Thường vụ Trung ương Đảng. Ngày 24-5-1944, Hoàng Văn Thụ anh dũng hy sinh để lại bao nỗi tiếc thương của đồng bào, đồng chí. Sau khi ông mất, nhân dân Lạng Sơn đã lập khu lưu niệm Hoàng Văn Thụ như nhắc nhở với thế hệ mai sau luôn ghi nhớ công lao người đã ngã xuống vì độc lập nước nhà.

Một góc khuôn viên tượng đài Hoàng Văn Thụ
Khuôn viên tượng đài Hoàng Văn Thụ

nguồn: XL tổng hợp