Liên khúc cười Y học

Tùy viện phí

– Bác sĩ, sao kết quả của tôi lại tệ thế này?

– Thế anh trả bao nhiêu cho tiền xét nghiệm?

Hai trăm cho mỗi lần xét nghiệm.

– Nếu anh trả gấp đôi, số tiền thì kết quả chắc sẽ tốt hơn đấy!

Liên khúc cười Y học - 1

Thè lưỡi ra

Bệnh nhân:

– Bác sĩ ơi! Tôi bị đau họng.

– Anh hãy lại gần cửa sổ và thè lưỡi ra.

– Để làm gì? Họng tôi sẽ bớt đau chứ?

– Không, đơn giản vì tôi ghét thằng cha hàng xóm của tôi.

Liên khúc cười Y học - 2

Chưa có chăn

Bác sĩ: – Tôi đã dặn anh, phải nằm nhà, đắp chăn ấm, thế mà anh lại bảo với tôi là anh cứ phải đi khắp các cửa hàng…

– Thưa bác sĩ, tôi phải đi lùng mua chăn đấy ạ.

Liên khúc cười Y học - 3

Khuyến mãi

Ban đêm, trộm mò vào nhà bác sĩ chữa răng và không khua khoắng được gì, kể cả tiền. Bác sĩ cười, bảo:

– Rất tiếc tôi không có tiền đâu, anh bạn. Nhưng nếu anh không muốn rời khỏi nhà tôi mà không kiếm chác được chút gì, tôi sẵn lòng nhổ không mất tiền cho anh lấy một chiếc răng vậy.

Liên khúc cười Y học - 4

Biết rồi

– Y tá, hãy hỏi người vừa bị tai nạn xem tên bố mẹ anh ta là gì, để còn báo cho họ biết.

– Thưa bác sĩ, anh ta cứ một mực nói rằng bố mẹ anh ta biết rất rõ tên anh ta là gì.