Lương Văn Tri, người con ưu tú của dân tộc, của quê hương Lạng Sơn

Suốt chặng đường 13 năm liên tục hoạt động cách mạng (1928 – 1941), với sự nỗ lực phấn đấu quên mình, người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cộng sản kiên cường Lương Văn Tri – người con ưu tú của dân tộc, của quê hương Lạng Sơn đã có những cống hiến xuất sắc cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930 – 1945.

          Trong thời gian từ năm 1930 đến năm 1938, với vai trò là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sinh hoạt tại Đảng bộ đặc biệt hoạt động trên đất Trung Quốc, đến trước khi được chỉ định tham gia Xứ ủy Bắc Kỳ, hoạt động của đồng chí Lương Văn Tri đã góp phần tổ chức thành công các khóa huấn luyện cách mạng cho đội ngũ cán bộ trong nước, trong đó có nhiều cán bộ của tỉnh Lạng Sơn.

      Đồng chí Lương Văn Tri đã có nhiều công lao góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí đã trực tiếp đi sâu đi sát cơ sở để xây dựng, củng cố phong trào cách mạng ở địa bàn Văn Uyên từ năm 1930 đến năm 1934, địa bàn Bắc Sơn và địa bàn Tràng Định từ năm 1936 đến năm 1938, dẫn tới sự ra đời của các chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn: Chi bộ Đảng Thụy Hùng, Văn Uyên (giữa năm 1933); chi bộ Đảng ở Bắc Sơn (1936) và chi bộ Đảng ở Tràng Định (1938).

       Từ năm 1938 đến năm 1941, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, được Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ giao nhiệm vụ quan trọng, phụ trách công tác quân sự của Xứ ủy, đồng chí Lương Văn Tri đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng, củng cố địa bàn an toàn Khu của Trung ương và của Xứ ủy Bắc Kỳ tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, đồng chí Lương Văn Tri cùng một số đồng chí lãnh đạo Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ đã tổ chức mở được các lớp huấn luyện quân sự cho đội ngũ cán bộ nòng cốt của Xứ ủy Bắc Kỳ. Trong số các học viên, có đồng chí sau này đã trở thành tướng lĩnh tài năng nổi tiếng của quân đội ta như Đại tướng Hoàng Văn Thái.

        Với cương vị là Chỉ huy trưởng Đội Du kích Bắc Sơn, Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn, Chính trị viên Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn, đồng chí Lương Văn Tri đã có nhiều công lao trong việc xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai, phát triển Đội Du kích Bắc Sơn trở thành Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn.

         Hoạt động chỉ đạo, chỉ huy của đồng chí Lương Văn Tri, cùng với sự nỗ lực của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn đã góp phần quan trọng mở rộng phong trào cách mạng từ trung tâm Bắc Sơn tới địa bàn các châu, huyện trong tỉnh Lạng Sơn, Bình Gia, Bằng Mạc, Hữu Lũng, Thoát Lãng và Tràng Định.

       Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lương Văn Tri cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (1930 – 1945), mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Lương Văn Tri luôn nêu cao tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, có lý tưởng cao đẹp, lối sống trong sáng, trọng đạo lý, trọng nghĩa tình, gần gũi yêu thương đồng chí, đồng đội, mãi mãi là tấm gương sáng ngời có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ, để lớp lớp con cháu chúng ta học tập và noi theo. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ Lạng Sơn đã ghi nhận tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của đồng chí. Tên tuổi của đồng chí Lương Văn Tri sống mãi với nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, với non sông đất nước Việt Nam.

        Kỷ niệm 104 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 – 17/8/2014), là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng kiên cường, bất khuất, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc của đồng chí Lương Văn Tri. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn những thành quả cách mạng hiện nay mà Đảng và nhân dân đã giành được, không ngừng củng cố niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, tạo thêm động lực tiếp tục triển khai tuyên truyền việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV đã đề ra.

nguồn: BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LẠNG SƠN