Lương Văn Tri: Từ thời niên thiếu đến những hoạt động yêu nước đầu tiên.

Đồng chí Lương Văn Tri, người dân tộc Tày, sinh ngày 17/8/1910 tại làng Bản Hẻo, tổng Mỹ Liệt, châu Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn (nay là thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

Đồng chí Lương Văn Tri sinh trưởng trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước và hiếu học. Cha là ông Lương Lợi Tiên, là người hay chữ nho và có hiểu biết về thời thế. Mẹ là bà Hoàng Thị Liềm, là người phụ nữ nông dân thuần phác, cần cù, chăm chỉ, nhất mực yêu thương chồng con. Đồng chí Lương Văn Tri là con trai cả của gia đình, có một chị gái và một em trai.

Thời niên thiếu, Lương Văn Tri được gia đình cho học chữ Hán – Nôm, chữ Quốc ngữ tại trường làng. Sau đó, tiếp tục theo học tại Trường Sơ học yếu lược mở tại châu lỵ Điềm He. Nhờ thông minh và học giỏi, Lương Văn Tri được tuyển chọn theo học tại Trường Tiểu học Pháp – Việt Lạng Sơn.

Những năm tháng học ở trường làng, trường huyện, trường Tiểu học Pháp – Việt Lạng Sơn, Lương Văn Tri luôn thể hiện đức tính ham học, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, được thầy giáo khen ngợi, bạn bè khâm phục, noi gương. Trong thời gian học tại trường Tiểu học Pháp – Việt Lạng Sơn, Lương Văn Tri với người bạn đồng môn học giỏi, cùng chí hướng là Hoàng Văn Thụ luôn chứng kiến nhiều biến động mới của phong trào yêu nước đang diễn ra sôi nổi khắp cả nước. Các anh trăn trở, quyết chí phải làm gì để người dân và quê hương xứ sở thoát khỏi chế độ hà khắc của bọn thực dân, phong kiến.

Nung nấu ý chí đó, Lương Văn Tri và Hoàng Văn Thụ tích cực tham gia hoạt động trong nhóm Thanh niên yêu nước ở Trường Tiểu học Pháp – Việt, trở thành nhân tố nòng cốt làm dấy lên phong trào đấu tranh của học sinh, thanh niên ở thị xã Lạng Sơn đòi thực dân Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu (năm 1925) và để tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh (1926), do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động trong cả nước.

Lương Văn Tri, Hoàng Văn Thụ và nhóm thanh niên học sinh yêu nước trong trường Tiểu học Pháp – Việt đã tích cực nghiên cứu, tìm đọc Báo Thanh niên, góp phần tuyên truyền tài liệu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sâu rộng trên địa bàn thị xã Lạng Sơn.

Sau khi tìm hiểu Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức của những chiến sĩ cách mạng Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đang tổ chức các lớp huấn luyện cách mạng cho thanh niên yêu nước trên đất Trung Quốc, Lương Văn Tri cùng người bạn học Hoàng Văn Thụ quyết định tìm cách qua biên giới, sang đất Trung Quốc, liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tham gia hoạt động cách mạng. Cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian truân, nhưng vẻ vang của đồng chí Lương Văn Tri bắt đầu từ đây.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LẠNG SƠN