Thành lập Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn

     Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn (Đội 389 tỉnh) được thành lập tại Quyết định số 138/QĐ-BCĐ, ngày 29/9/2014 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Miền Biên Giới, Lạng Sơn, mienbiengioi.com
Ảnh minh họa, nguồn: vcci.com.vn

Đội 389 tỉnh gồm 02 lực lượng là Quản lý thị trường và Công an tỉnh; giúp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp, nắm tình hình hoạt động và tổ chức kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2868/QĐ-BCĐ127 ngày 30/12/2002 của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh về việc thành lập Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu – gian lận thương mại; Quyết định số 1143/QĐ-BCĐ ngày 30/5/2003 của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh về việc kiện toàn Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu – gian lận thương mại./.

nguồn: Bích Diệp (Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn)