Thành Nhà Mạc (thành phố Lạng Sơn)

Thành nhà Mạc nằm trong khuân viên thuộc Núi Tô Thị, hiện còn lại hai đoạn tường thành xây bằng đá giữa hẻm núi. Đây là một di tích kiến trúc quân sự phản ánh một thời chiến tranh tương tàn trong lịch sử Việt Nam.

 

Thành nhà Mạc ở Lạng Sơn là một căn cứ quân sự hiểm yếu trấn giữ con đường độc đạo nỗi giữa nước ta và Trung Quốc. Suốt cả thập niên cuối thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XVII, Lạng Sơn biến thành bãi chiến trường diễn ra cảnh “nồi da xáo thịt” của hai tập đoàn phong kiến Mạc và Lê – Trịnh