Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển Đảng bộ huyện Lộc Bình

Trong giai đoạn từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) đến khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Lộc Bình là huyện miền núi biên giới nghèo nàn, lạc hậu, nền kinh tế trông chờ vào trồng cây lương thực là chủ yếu, sản xuất lâm nghiệp, chăn nuôi không phát triển; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn hầu như không có. Về chính trị, châu Lộc Bình lúc bấy giờ đặt dưới ách cai trị hà khắc của thực dân phong kiến. Đời sống nhân dân các dân tộc Lộc Bình vô cùng lầm than khổ cực với biết bao hủ tục mê tín, lạc hậu, thất học, đau ốm,… Vì vậy, lúc đó, Lộc Bình chưa hội tụ đủ các yếu tố cần thiết để các chiến sĩ cộng sản đến tuyên truyền về cách mạng. Vì thế, trong giai đoạn này, huyện Lộc Bình chưa có một đảng viên cộng sản nào.

Hoà chung với khí thế khởi nghĩa của cả nước khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, tại Lộc Bình, ngày 25-8-1945, một đơn vị vũ trang do Tỉnh uỷ Lạng Sơn điều động dưới sự chỉ huy của hai đồng chí Liên Đoàn và Hà Văn Thư cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng giác ngộ đã nhanh chóng làm chủ châu lỵ. Ngày 2-9-1945, ở Rinh Chùa xã Tú Đoạn, Uỷ ban lãnh đạo khởi nghĩa công bố quyết định thành lập Uỷ ban nhân dân lâm thời châu Lộc Bình do ông Chu Cảnh Vân làm chủ tịch, đồng thời công bố quyết định thành lập Ban Việt minh lâm thời do ông Chu Mai làm chủ nhiệm.

Một góc thị trấn Lộc Bình
Một góc thị trấn Lộc Bình

Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn phong trào cách mạng ở huyện Lộc Bình, tháng 2-1946, tỉnh uỷ Lạng Sơn đã quyết định tăng cường tới Lộc Bình 4 đồng chí đảng viên: Hoàng Vị, Hoàng Thị Quế, Cao Thịnh Vượng, Kim Bảo để làm nòng cốt củng cố đội ngũ cán bộ của huyện. Đây là lớp đảng viên trung kiên đầu tiên của Đảng bộ huyện sau này. Ngày 20-2-1946, tại Pò Mục – xã Lục Thôn, tại lễ kết nạp các quần chúng ưu tú: Nông Văn Tiếp, Đỗ Mẫn, Hoàng Lưu Du vào Đảng, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Lộc Bình cũng được thành lập do đồng chí Hoàng Vị làm Bí thư Chi bộ.

Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển Đảng bộ huyện Lộc Bình
Một sáng bình dị

Trải qua các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm đầy gian khổ, hy sinh, các thế hệ cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc ở Lộc Bình đã nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất trước kẻ thù; một lòng tin tưởng son sắt vào đường lối lãnh đạo của Đảng, ở thắng lợi cuối cùng của cách mạng; góp sức người, sức của trong cuộc đấu tranh giải phóng quê hương, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Từ ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Tỉnh uỷ Lạng Sơn, Đảng bộ huyện Lộc Bình đã từng bước được xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh, đủ sức đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện, đáp ứng ngày một tốt hơn những yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

nguồn: Cổng TTĐT huyện Lộc Bình.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.